• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πάρτιρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροτσιροβάκος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μαυροτσιροβάκου, Sylvia melanocephala, του πιο κοινού είδους εντομοφάγου στρουθιόμορφου πουλιού στα μεσογειακά οικοσυστήματα.