• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πάρτιρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροτσιροβάκος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία αρσενικού Μαυροτσιροβάκου, Sylvia melanocephala, του πιο κοινού είδους εντομοφάγου στρουθιόμορφου πουλιού στα μεσογειακά οικοσυστήματα. Το αρσενικό διακρίνεται εύκολα από το μαύρο του κεφάλι και το κόκκινο δακτυλίδι γύρω από τα μάτια του.