• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πάρτιρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυρολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μαυρολαίμη, Saxicola rubicola. Το ταξινομικό καθεστώς των Μαυρολαίμηδων είναι πολύπλοκο. Τελευταίες γενετικές έρευνες παρέχουν επαρκείς ενδείξεις για να θεωρήσουμε τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό διακριτό ως "S. rubicola", ενώ τον ανατολικό Ευρασιατικό ως "S. maurus". Το παλιό όνομα "S. torquatus" αφορά πλέον τα Αφρικανικά υποείδη.