• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοκκινολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κοκκινολαίμη, Erithacus rubecula. Αρκετοί κοκκινολαίμηδες είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων που από τη βόρεια Ευρώπη φθάνουν ως την Αφρική για να διαχειμάσουν. Άλλοι κάνουν μικρότερα ταξίδια διαχειμάζοντας στη νότιο Ευρώπη η απλά κατεβαίνοντας υψόμετρο.