• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρδερίνα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Καρδερίνας, Carduelis carduelis. Η καρδερίνα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σποροφάγα είδη στο Αιγαίο. Τρέφεται πολύ συχνά με τους σπόρους των αγκαθωτών φυτών.