• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιδοβύζι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Τουρκία)

Φωτογραφία από δακτυλίωση του είδους Caprimulgus europaeus, που είναι νυκτόβιο, εντομοφάγο πουλί. Το μεγάλο άνοιγμα του στόματός του διευκολύνει τη σύλληψη εντόμων στον αέρα. Δεν πίνει γάλα, όπως λέει το όνομά του (Γιδοβύζι), απλά πετάει κοντά στους μαστούς των ζώων ψάχνοντας για έντομα.