• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιδοβύζι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του πουλιού Γιδοβύζι, Caprimulgus europaeus, ενός νυκτόβιου, εντομοφάγου πουλιού, όπου διακρίνεται ο χρωματισμός του φτερώματος.