• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καλαμοποταμίδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Καλαμοποταμίδας, Acrocephalus scirpaceus. Στο δρόμο για την Αφρική το φθινόπωρο, στη διάρκεια της στάσης τους στην Κρήτη και σε άλλα σημεία της βόρειας Μεσογείου καθαρά εντομοφάγα είδη όπως η καλαμοποταμίδα τρέφονται και με φυτικές τροφές επενδύοντας σε ενέργεια με συσσώρευση λίπους στο δέρμα τους. Έτσι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα βιολογικά φράγματα της θάλασσας και της ερήμου Σαχάρας.