• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσιχλοποταμίδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Τσιχλοποταμίδας, Acrocephalus arundinaceus. Είναι μεγαλόσωμο πουλί (19 εκατοστά) με διαπεραστική φωνή που μοιάζει με κρώξιμο βατράχου. Έρχεται στη χώρα μας το καλοκαίρι και αποτελεί τυπικό είδος των ελληνικών υγροτόπων. Συναντάται σε περιοχές που ευδοκιμούν οι καλαμιώνες και παρατηρείται συχνά να κελαηδάει ακάλυπτη από κάποιο ψηλό σημείο. Η φωλιά του έχει σχήμα καλαθιού και αιωρείται ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση. Τρέφεται με έντομα και προνύμφες.