• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσιχλοποταμίδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Τσιχλοποταμίδας, Acrocephalus arundinaceus. Σε σχέση με άλλα εντομοφάγα είδη πουλιών, έχει χοντρό και μακρύ ράμφος. Συνήθως τρώει έντομα, αλλά μπορεί να φάει και άλλα μικρά ζώα, ακόμα και σπονδυλωτά όπως γυρίνους.