• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Ξερόκαμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φοινικόπτερο
Φοινικοπτερόμοφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Φοινικόπτερων, Phoenicopterus roseus. Τα ρηχά υφάλμυρα νερά των μικρών παράκτιων υγροτόπων των νησιών προσφέρουν τροφή σε πολλά πουλιά καθώς είναι πλούσια σε ζωή. Τα φοινικόπτερα φιλτράρουν την άμμο για να ξεχωρίσουν την τροφή τους.