• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2006
Λασπότρυγγας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Λασπότρυγγα, Tringa glareola, που είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παρυδάτια πτηνά στο Αιγαίο κατά τις περιόδους της μετανάστευσης. Παρατηρείται κυρίως Απρίλιο-Μάιο και ξανά τον Ιούλιο-Αύγουστο οπότε μπορεί να παρατηρηθούν και σχετικά μεγάλα κοπάδια, από λίγα ως εκατοντάδες άτομα. Εκτός από τους ανοιχτούς υγροτόπους συναντάται σε τρεχούμενα νερά αλλά και σε μικρές στέρνες με νερό. Το Αιγαίο αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό διάδρομο και σταθμό για το είδος που προστατεύεται αυστηρά από την ΕΕ.