• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2006
Νανοσκαλίδρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Νανοσκαλίδρας, Calidris minuta. Είναι ένα πολύ μικρό παρυδάτιο πουλί. Αναπαράγεται στην αρκτική περιοχή της Ευρώπης και της Ασίας και μεταναστεύει διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για να ξεχειμωνιάσει νότια στην Αφρική και στη νότια Ασία.