• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χαμαιλέοντας
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Χαμαιλέοντα Chamaeleo chamaeleon, που έχει πάρει τα χρώματα του περιβάλλοντός του, ώστε να αποφύγει τους θηρευτές και μένει απαρατήρητος από την ενδεχόμενη λεία του.