• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Συρία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 1999
Κροκοδειλάκι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Κοντινή φωτογραφία του κεφαλιού ενός Κροκοδειλακιού, Laudakia stellio, όπου φαίνεται καθαρά ο ακουστικός πόρος.