• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Χριστιανή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γαλαστοιβίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθέων του φυτού Γαλαστοιβίδα, Euphorbia acanthothamnos, στην αρχή της βλάστησης. Χαμηλός πολυετής αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος. Μπορεί να φυτρώσει από παραθαλάσσια βράχια μέχρι και τα 2.000μ.Οι αγκαθωτοί και πυκνά διακλαδιζόμενοι βλαστοί της καθώς και ο τοξικός γαλακτώδης χυμός του φυτού, το προστατεύουν από τη βόσκηση.