• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Φαράγγι Σαμαριάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2005
Φαράγγι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία του φαραγγιού της Σαμαριάς, Κρήτη.