• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2006
Αγριόχοιρος
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αγριόχοιρου, Sus scrofa, σε εκτροφείο στην Κρήτη. Είναι ο «άγριος» συγγενής του κατοικίδιου χοίρου, που σε αντίθεση με αυτόν έχει μακρύ τρίχωμα και πολύ μεγάλους κυνόδοντες, κυρίως τα αρσενικά. Το μήκος του κυμαίνεται από 1 έως 1,7 m, ενώ το βάρος του από 30 έως 150 kg. Είναι νυκτόβιος και παμφάγος.