Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μπεκάτσα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία δείγματος Μπεκάτσας, Scolopax rusticola. Η μπεκάτσα ζει στα δάση, σε αντίθεση με τα συγγενικά της είδη (μπεκατσίνια) τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παρουσία του νερού.