Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νησιώτικη πέρδικα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία δείγματος Νησιώτικης πέρδικας, Alectoris chukar. Συναντάται σε ξηρές περιοχές με αραιή βλάστηση από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τις ψηλότερες κορυφές των βουνών της ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνοντας την Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου.