• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αστοιβίδα
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Αστοιβίδας, Sarcopoterium spinosum, στην αρχή της καρποφορίας. Είναι ένας πολυετής χαμηλός μαξιλαρόμορφος θάμνος χαρακτηριστικός των φρυγανικών οικοσυστημάτων των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας. Ο διμορφισμός των φύλλων του, του επιτρέπει να επιβιώνει σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα, ενώ εξαπλώνεται πολύ εύκολα μετά από πυρκαγιές.