• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Οροπέδιο Καλικράτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2005
Γαλαστοιβίδα
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Γαλαστοιβίδας, Euphorbia acanthothamnos, στην αρχή της βλάστησης. Ελλάδα. Χαμηλός πολυετής αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος. Μπορεί να φυτρώσει από παραθαλάσσια βράχια μέχρι και τα 2.000μ. Οι αγκαθωτοί και πυκνά διακλαδιζόμενοι βλαστοί της καθώς και ο τοξικός γαλακτώδης χυμός του φυτού, το προστατεύουν από τη βόσκηση.