• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαμνώδες Aγριογαρύφαλλο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του ενδημικού φυτού του Αιγαίου Θαμνώδες Αγριογαρύφαλλο, Dianthus fruticosus στην Κρήτη. Είναι ένα θαμνώδες χασμόφυτο (Φυτρώνει μόνο σε γκρεμνά) και εξαπλώνεται στην Κρήτη με τέσσερα υποείδη. Τα ροζ άνθη του, εμφανίζονται από Ιούνιο μέχρι Νοέμβριο.