• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σαμιαμίδι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ενός σαμιαμιθιού, Hemidactylus turcicus. Τα σαμιαμίθια αυτά ζουν πολύ συχνά κοντά στους ανθρώπους. Κυνηγούν τη νύχτα μικρά έντομα κι αράχνες.