• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Νήσος Ψέριμος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2005
Κλειδί ή κλειδάκι του Αϊ- Γιάννη ή της Παναγίας (Βοιωτία – Μύκονος)
Σκουντρί (Σύρος)
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία της σαύρας Ablepharus kitaibelli. Χαρακτηριστικό της σαύρας αυτής είναι ότι τα βλέφαρά της παραμένουν ακίνητα όταν ενοχληθεί. Από το χαρακτηριστικό αυτό πήρε και το όνομά του το γένος (Ablepharus).