• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Νήσος Νέρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαμνόφιδο
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του μη δηλητηριώδους Θαμνόφιδου, Eirenis modestus. Ολικό μήκος έως 60cm. Τα νεοεκκολαπτόμενα φίδια δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 12cm. Καθόλου επιθετικό φίδι και εντελώς ακίνδυνο.