• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2005
Καφέ Αρκούδα
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία από ίχνη της Καφέ Αρκούδας, Ursus arctos.