• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία των σαμιαμιθιών Stenodactylus sthenodactylus, που είναι σχεδόν αόρατα στην έρημο. Ο μιμητισμός δίνει τη δυνατότητα σε πολλά ζώα να μην ξεχωρίζουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν έτσι ώστε να αποφεύγουν τους εχθρούς τους. Έτσι και τα σαμιαμίθια της φωτογραφίας δύσκολα ξεχωρίζουν από το γύρω έδαφος ειδικά όταν είναι ακίνητα.