• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Κόνιτσα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2005
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα ρυακιού

Φωτογραφία Γυρίνου. Οι περισσότεροι γυρίνοι, αναπνέουν με βράγχια και τρέφονται με φυτά και φύκη. Σιγά - σιγά μεταμορφώνονται σε ενήλικα άτομα, που αναπνέουν με πνεύμονες και τρέφονται με έντομα, καρκινοειδή και άλλα ασπόνδυλα.