• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αλμυρός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Απρίλιος 2004
Αργυροτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Αργυροτσικνιά Ardea alba, ενός ερωδιού των μεγάλων υγροτόπων, που τρέφεται με ψάρια, αμφίβια και ερπετά. Φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε δέντρα ή εκτεταμένους καλαμιώνες.