• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Βάι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκοσουσουράδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Λευκοσουσουράδας, Motacilla alba. Πολύ κοινή σουσουράδα στην Ελλάδα. Παρατηρείται σε μεγάλους αριθμούς το χειμώνα όταν πολλά άτομα έρχονται από τη βόρεια Ευρώπη. Φωλιάζει σε ακτές, βραχονησίδες, υγροτόπους και στα ψηλά βουνά.