• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Τρίκαλα, Ανθούσα προς Καλαρρύτες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίτσης
βραχοκιρκίνεζο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Βραχοκιρκίνεζου, Falco tinnunculus. Το πιο κοινό αρπακτικό πουλί στη Μεσόγειο. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι στέκεται στον αέρα φτεροκοπώντας αναζητώντας την τροφή του. Το συναντούμε σε βράχους και σε καλλιεργημένες περιοχές.