• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Τρίκαλα, Ασπροπόταμος ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοινός Φρύνος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Κοινού Φρύνου, Bufo bufo, που είναι εδαφόβιος και κυρίως νυκτόβιος. Το θηλυκό πηγαίνει στα νερά μόνο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής για να αφήσει τα αυγά.