• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Τρίκαλα, Ασπροπόταμος ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοινός Φρύνος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία του Κοινού Φρύνου, Bufo bufo. Είναι εδαφόβιος, νυκτόβιος και τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα.