• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ήταυρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία που δείχνει τον Ήταυρο, Botaurus stellaris, να κρύβεται πολύ καλά ανάμεσα στις καλαμιές όπου τρέφεται και αναπαράγεται. Γίνεται αντιληπτός μόνο από τη μονότονη φωνή του, σαν βουητό, που βγάζει στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.