• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λιακόνι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία λιακονιού Chalcides ocellatus, ίσως του πιο παρεξηγημένου ζώου της Κρήτης. Θεωρείται δηλητηριώδες ζώο ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ακίνδυνη σαύρα.