• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Μονή Χρυσοσκαλίτισσας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2004
Γυπαετός
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία ανήλικου γυπαετού, Gypaetus barbatus, μετά από τοποθέτηση πομπού, στη φωλιά του.