• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Μονή Χρυσοσκαλίτισσας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2004
Γυπαετός
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία που δείχνει δύο ζωολόγους να τοποθετούν ραδιοπομπό σε ένα γυπαετό, Gypaetus barbatus, στη Χρυσοσκαλίτισσα, Κρήτη.