• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Ποντικονήσι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Νεοσσών Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae σε φωλιά. Ο Μαυροπετρίτης γεννά 1-3 αυγά τα οποία επωάζει για περίπου 30 ημέρες ενώ η ανατροφή των νεοσσών συμπίπτει με τη φθινοπωρινή μετανάστευση.