• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Άγρια Γραμβούσα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Cliff
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία από απότομο κάθετο βράχο στην Ήμερη Γραμβούσα, Κρήτη. Σε τέτοια απόκρημνα μέρη βρίσκουν καταφύγιο αρκετά θαλασσοπούλια.