• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αγία Φωτιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεινοθήριο το γιγάντιο
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία που δείχνει την προετοιμασία και τη συσκευασία της δεξιάς γνάθου του Δεινοθηρίου πριν την εξαγωγή από το ίζημα στη θέση ανασκαφής του.