• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γερακίνα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Γερακίνας, Buteo buteo, στο χώρο του ΜΦΙΚ, μετά από περίθαλψη. Είναι ένα από τα πιο κοινά αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας.