Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασβός ή Άρκαλος
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία από δείγματα κρανίων Ασβού, Meles meles, ενός σαρκοφάγου ζώου που ζει σε μικρές ομάδες μέσα σε λαγούμια.