• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Τυνησία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία των σαμιαμιθιού Stenodactylus sthenodactylus, που είναι σχεδόν αόρατα στην έρημο. Ο μιμητισμός δίνει τη δυνατότητα σε πολλά ζώα να μην ξεχωρίζουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν έτσι ώστε να αποφεύγουν τους εχθρούς τους. Έτσι και το σαμιαμίθι της φωτογραφίας δύσκολα ξεχωρίζει από το γύρω έδαφος ειδικά όταν είναι ακίνητο.