• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική κολισαύρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Κρητικής Κολισαύρας Podarcis cretensis, που είναι ενδημικής της Κρήτης, Ελλάδα. Είναι μια μεσαίου μεγέθους σαύρα, που φτάνει τα 20cm σε μήκος. Μεταξύ των πληθυσμών υπάρχουν διαφορές τόσο στο μέγεθος όσο και στους χρωματισμούς. Ζει σε θαμνώδεις περιοχές, προτιμώντας κατά κανόνα τα βράχια και τις ξερολιθιές. Τρέφεται με ποικιλία μικρών αρθροπόδων, σαλιγκάρια, αλλά και με μικρά σαμιαμίθια. Έχουν επίσης παρατηρηθεί πληθυσμοί που τρέφονται με νέκταρ.