• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Συρία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 1999
Μαύρη Χήρα
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία θηλυκής Μαύρης Χήρας Latrodectus tredecimguttatus. Οι θηλυκές μαύρες χήρες είναι μαύρες, όπως λέει και το όνομά τους και το σώμα τους καλύπτεται από πολύ πυκνό χνούδι, ενώ οι αρσενικές είναι πολύ μικρότερες και έχουν κοκκινωπά σχέδια στη ράχη.