• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 1999
Αγκαθοποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης
Ζωντανό Μουσείο

Φωτογραφία Αγκαθοποντικού, Acomys cahirinus minous. Οι Αγκαθοπόντικες χαρακτηρίζονται από τις σκληρές τρίχες, σαν αγκάθια, που έχουν στην πλάτη τους. Αυτά τα αγκάθια τους προστατεύουν κατά ένα ποσοστό από τα φίδια θηρευτές τους.