• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Κουρνά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νεροχελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Νεροχελώνας, Mauremys rivulata, μιας χελώνας των γλυκών νερών που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Είναι είδος πολύ ανθεκτικό και η εξαφάνισή του από μια περιοχή σημαίνει σοβαρή ρύπανση ή υποβάθμισής της. Τα μικρά τρώνε κυρίως ασπόνδυλα, γυρίνους και ψαράκια ενώ τα ώριμα ζώα είναι κυρίως φυτοφάγα.