• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αιγυπτιακή Χελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αιγυπτιακής Χελώνας, Testudo kleinmanni. Σήμερα η μεγαλύτερη απειλή για τις χελώνες είναι η εμπορία τους προκειμένου να πουληθούν ως κατοικίδια. Το μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζει το είδος Testudo kleinmanni που σύμφωνα με την IUCN βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης (Critically endangered).