• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία που δείχνει μία χερσαία χελώνα του γένους Testudo. Στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν δύο είδη χερσαίων χελωνών (Testudo hermanni με διπλή πλάκα πάνω από την ουρά και Testudo graeca με μονή αντίστοιχα).